Vularija – Drávaollár

Vularija_kurija

Naselje Vularija administrativno pripada općini Orehovica, a smješteno je uz rijeku Dravu i udaljeno 11 kilometara od Čakovca te 14 kilometara od Varaždina. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Vulariji je živjelo 414 stanovnika.

U 16. i 17. stoljeću Vularija je imala određeni gospodarski značaj, budući da se u njoj nalazio veliki marof i kurija obitelji Zrinski. Kurija je bila velika i dobro opremljena te su u njoj članovi obitelji Zrinski rado boravili. Bila je to zidana zgrada na kat, imala je sedam soba i posebnu zgradu za tri službenika i njihove obitelji. Posebno je bila uređena kuhinja i podrum za 30 bačava vina. Kurija je imala svu potrebnu opremu, a građena je od najboljeg materijala rukama dobrih majstora. Procijenjena je na 300 forinti. U isto vrijeme legradska je tvrđava procijenjena na 250 forinti. Osim sačuvanog pisma iz 1610. godine grofice Ane Nadasdy, prve supruge Nikole VI. Zrinskog, u kojem od upravitelja primorskih imanja grofova Zrinskih Julija Čikulinija traži određene potrepštine za dvor u Čakovcu, u kuriji je 1649. godine sastavljen i tekst nagodbe o diobi imanja između Nikole i Petra Zrinskog, a koja je provedena pred Zagrebačkim kaptolom iste godine. Naselje je ucrtano pod nazivom Wolaria na zemljopisnoj karti Giovanija Giuseppea Spalle iz 1670. godine, kao Vuliaria 1673. na karti Hrvatske Stjepana Glavača te kao Holoria na karti Johanna Batiste Homanna iz 1714. godine.