Sveti Juraj na Bregu – Víziszentgyörgy

Sjedište općine Sveti Juraj na Bregu je naselje Lopatinec iako je uprava općine kao i župno središte smješteno u naselju Pleškovec, od Čakovca udaljeno 10 kilometara. Općina je smještena na zapadu Međimurske županije, a u njoj je prema posljednjem popisu iz 2011. godine živjelo 5112 stanovnika.

U Lopatincu se nalazila župna crkva koja je najvjerojatnije postojala već u 14. stoljeću, a spominje se 1501. godine te kasnije. Nikola Zrinski Sigetski darovao je posjed crkvi 1563. godine, a čemu svjedoči i originalna darovnica koja se čuva u župnom uredu. Odmah do nekadašnje crkve Svetog Jurja, a nakon njenog propadanja, sagrađena je u 18. stoljeću barokna crkva Sv. Marije Lauretanske s cinkturom koja postoji i danas. Crkva je obnovljena nakon što se gotovo srušila u tijeku radova na njezinoj obnovi 2008. godine.

Osim navedene znamenitosti, turistička ponuda općine Sveti Juraj na Bregu uključuje i tradicijsku kuću u Frkanovcu, dvije postaje na Cesti tradicije (tradicionalnu kuhinju u restoranu Međimurski dvori u Lopatincu i tradicionalne rukotvorevine u Galerijsko-edukativnom centru Međimurske ruke u Brezju, Arcadia wellness park u Frkanovcu kao i adrenalinski centar Accredo u Zasadbregu.