Prelog – Perlak

Prelog_Spalla

Grad Prelog predstavlja gospodarsko i administrativno središte u istočnom dijelu Međimurske županije, a smješten je uz rijeku Dravu odnosno uz akumulacijsko jezero HE Dubrava. Od Čakovca je udaljen 17 kilometara, od Varaždina 25 kilometara, dok je od državne granice s Mađarskom, tj. međunarodnog graničnog prijelaza Goričan, udaljen 8 kilometara. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Prelogu živi 4333 stanovnika.

Da je u Prelogu već u 3. stoljeću postojalo naselje svjedoči nalazište jedne ili više rimskih villa rustica na položaju Ferenčica, Ciglišće i Varošćina. Prelog se u pisanom obliku prvi put spominje 1264. godine u povelji hrvatskog bana Rolanda od Ratolda, odnosno presudi za posjed Trnava. Iste je godine ban izdao i povelju u kojoj stoji da grof Lankret mora ustupiti dio svog imanja hospitesima, njemačkim obrtnicima, koji su se počeli naseljavati na tom području u drugoj polovici 13. stoljeća s ciljem razvoja obrta. U popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine spominje se i župa u Prelogu i to sa sjedištem u crkvi sv. Lovre – Ecclesiae sancti Laurencii de Perlok. Godine 1501. se spominje župna crkva posvećena sv. Jakovu. Danas je to prekrasna barokna crkva građena u vremenu od 1758. do 1761. godine. U vrijeme protestantizma, u Prelogu je bila je i protestantska župa.

Kao trgovište, Prelog spominje mađarski povjesničar Csanky Dezso u 15. stoljeću, a u vrijeme Zrinskih jedno je od najvažnijih trgovišta Međimurja s razvijenim obrtom i trgovinom. Trgovište je u slučaju osmanlijske opasnosti opremalo 50 pješaka. Osim gotičke cilindrične kule, čiji ostaci su slučajno otkriveni 1997. godine, u Prelogu nije bila građena utvrda.

Navedeni ostaci kule zajedno s župnom crkvom čine najznačajnije znamenitosti Preloga. Turistička ponuda grada i okolice nadalje uključuje i sportsko-rekreativne sadržaje uz akumulacijsko jezero HE Dubrava.