Prelog – Perlak

Prelog_Spalla

Perlak városa gazdasági és közigazgatási központ Muraköz megye keleti részén. A Dráva folyó és a HE Dubrava víztározó mellet terül el. Csáktornyától 17, Varasdtól pedig 25 km-re fekszik. A Magyarországra vezető muracsányi határátkelő 8 km-re található. A legutóbbi, 2011-es népszámlálás adatai szerint Perlak lakossága 4333 fő.

Perlak már a 3. század óta létezett, amint ezt a római kori Villa Rusticából származó régészeti leletek is alátámasztják, amiket Ferenic, Ciglisce és Varascin településeken találtak. Perlak neve 1264-ben került először említésre írásban Ratold Roland horvát bán okiratában. Ugyanebben az évben a bán kiadott egy okmányt, ami kikötötte, hogy Lankret grófja köteles birtokainak egy részét átadni a hospitoknak, német kézműveseknek, akik a 13. század második felében kezdtek letelepedni a területen a kézművesség fejlesztésének céljával. A zágrábi püspökség 1334-es felsorolása a plébániákról tartalmazza a perlaki plébániát is, melynek központja a St. Lovro – Ecclesiae Sancti Laurencia de Perlok templom. A Szent Jakabnak szentelt templomot további, 1501-ből származó hivatalos okiratok is említik. Napjainkban ez egy csodálatos barokk templom, ami 1758 és 1761 között épült. A protestantizmus idejében Perlak protestáns plébániával is rendelkezett. Kereskedelmi város lévén a magyar történész, Csánky Dezső úgy ír róla, hogy a 15. században, a Zrínyi család idejében Perlak Muraköz egyik legjelentősebb piaca volt, fejlett kereskedelemmel. A török birodalom terjeszkedésének veszélyére válaszul a városnak 50 gyalogos katonája volt. A henger alakú, gótikus tornyon kívül, amit véletlenül fedeztek fel 1997-ben, nem maradt fenn más az erőd építményeiből.

A torony maradványai és a plébániatemplom Perlak legjelentősebb látványosságai. A város és környékének turisztikai kínálata sport és rekreációs lehetőségeket is magában foglal a dubravai mesterdéges tó körül.